Studentersanger

Sang er en viktig del av den trønderske studenterkulturen. Har du foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre som har studert i Trondheim, vil de trolig kjenne igjen flere av sangene som synges den dag i dag. Lær deg disse, så vil du få desto større glede av immball, julebord og andre festligheter!

La det klinge, la det klinge.
Ennu er livet ikke dradd forbi

På toppen blåser det (Indøkrevyen 2014)
Her på vår lille tekno-skole
Trives vi best når vi har på oss hvitt og kjole
Og hvis du ikke skjønner det,
da må du følge med:

Vi har mang en norgesmester
De tenderer til å samle seg i kretser
Som de vi har på I-Ø-T
Men på toppen blåser det.

Jeg har stilt meg før det spørsmål
Hvorfor hetses jeg for mine gode skussmål
Nei grunnen er nok infantil;
Jeg er stemplet homofil.

De burde lett sofistikeres
Ikke det at all den hetsen affiseres
Alt hat og hets og sjalusi
Den lar vi gli forbi.

En romersk gud med to fasader
Gir meg innsikt i en toppsjefs eskapader
Og har du ikke hørt det før
Jeg er også ingeniør.

Tingenes tilstand ble forandret
Børsen stuper, men jeg holder meg lett vannrett.
Alt fra bank til plattform mestres her
Jeg blir først millionær!

Og har du først kjent duften
av lilla tusenlapper flagrende i luften
Da trekker du til IØT
Sitt ned og lytt og se:

Arbeiderbarn til bærumsgutter
De skoleres her på dette instituttet
Om du ikke takler vårt nivå
Velg heller NHH.

Ja til slutt så har vi klart det
sånn er livet når man kommer ut av skapet
De hater oss for hvem vi er.
Men vi ble først millionær.

Studenterskaalen (Synges i tide og utide)
Ååååååååååååååååååååå,
dette skal være Indøk sin skål, hurra!
ja dette skal være Indøk sin skål, hurra!

Og skam for den som ikke,
Indøk sin skål vil drikke

(det drikkes)

Hurra, hurra, den skålen var bra, hurraaaaa.
(Og dersom personen/linjeforeningen det synges
for har bursdag/jubileum, føyer vi til:

Åååååååååååååååååååå,
Lenge lenge lenge leve må!
Lenge lenge lenge leve må!
Og LENGE, LENGE, LEVE MÅ!
Skål!)

Lambo
Tilskuere synger:
Se der står en fyllehund, mine herrer lambo.
Sett nu flasken for din munn, mine herrer lambo.
Se hvordan den dråpen vanker ned ad halsen på den dranker
Lambo, lambo, mine herrer lambo
(Repeteres til vedkommende verset er rettet mot har drukket opp.)

Dranker synger:
Jeg mitt glass utdrukket har, mine herrer lambo.
Se der fins ei dråpen kvar, mine herrer lambo.
Som bevis der på jeg vender flasken på dens annen ende
(Drankeren vender fysisk glass/flaske el. annet med toppen ned over hodet som bevis.)

Tilskuere synger:
Lambo, lambo, mine herrer lambo
Hun/han kunne kunsten hun/han var et jævla fyllesvin.
Så går vi til nestemann og ser hva hun/han formår.

Nu klinger(UKErevyen 1929)
Nu klinger igjennem den gamle stad paany en studentersang,
og alle mand alle i rækker og rad svinger op under bægerklang,
og mens borgerne våker i køia, og hører det glade kang-kang
synger alle mand, alle mand, alle mand, alle mand, alle mand,
alle man an:

Omkvæd:
Studenter i den gamle stad, ta vare på byens ry! (2x dunke i bordet)
Husk paa at jenter, øl og dram var kjæmpernes meny.
Og falder i alle mand alle, skal det gjalle fra alle mot sky:
Lakke byen få ro, men la den få merke den er en studenterby!
og øl og dram, og øl og dram... (2x)

I denne gamle staden sat saa mangen konge stor
og hadde nok av øl fra fat og piker ved sitt bord,
og de laga bøljer i gata naar hjem ifra gildet de fôr
og nu sitter de alle mand alle i Valhall og traller til oss i kor:

Omkvæd

Paa Elgesæter var det liv i Klosteret dag og nat.
Der hadde de sin kagge og der hadde de sin hatt.
De herjet i Nonnenes gate og rullet og tullet og datt,
nu skuer de fra Himmelen og griper sin harpe fat:

Omkvæd

(adagio)
Naar vi har vandret hen og staden hviler et øieblik,
da kommer vore sønner og tar opp den gamle skik:
en lek mellom muntre butuljer, samt aldri saa lit erotik,
(allegro)
og saa sitter vi i Himmelen og stemmer opp vor replik:

Omkvæd

Theodor(Akademisk bordvers)
Jeg elskede sjøen ifra jeg var ung
og svømmede om som en sei
faderiorei

En dag da jeg badet min velskapte kropp
kun bagenden ragede opp
faderiorei

Folk ropte: “Der svømmer en aligator!”
Så var det - til Theodor
Folk ropte: “Der svømmer en aligator!”
Så var det - til Theodor