Janus-styret 06/07

Fra venstre: Jan Henrik Getz (Sekretær), Maria Estenstad (JanuScript-redaktør), Sjur Sandvik (Nestleder/Økonomisjef), Audun Ueland (Websjef), Maria Seim (President), Jørgen Opsahl Tellefsen (Kjellersjef), Gaute Gundersen (PR-sjef), Marte Jerkø (Festsjef)