Veldedighet

Indøks veldedige initiativ

På Indøk er det et sterkt engasjement for at verden skal bli et litt mer rettferdig sted, mange studenter har lagt ned mye arbeidet for dette på ulike arenaer. I de siste årene har vi på Indøk begynt å samkjøre disse initiativene, og i fellesskap har vi også bestemt at vi skal donere litt av Foreningens midler til nettopp dette.

I 2015 bestemte vi at Indøkrevyen 2016s billettinntekter skulle gå til organisasjonen SCI og deres kamp mot neglisjerte tropesykdommer. Hele 96 100,- ble samlet inn, noe som tilsvarer omtrent 24 000 doser ormekur. En dose årlig er nok til å behandle en person mot innvollsormer og andre parasittinfeksjoner, noe hundrevis av millioner i blant annet Afrika er rammet av.

Skoleåret 2016/17 var det Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation (GHBMF) som ble valgt til mottaker. Foreningen skulle bidra med 75 000,- og etter iherdig innsats fra veldighetsgjengen tilknyttet Indøkrevyen klarte vi samle inn et tilsvarende beløp, slik at Foreningen til slutt kunne overføre hele 160 814,- til GHBMF. Dette nok til at de kan bygge et helt skolebygg i Malawi! Vi vil få oppdateringer fra byggingen i løpet av høsten 2017, og ser frem til å følge resultatet av innsatsen vår. Mange sto hardt på gjennom året der den minneverdige Auksjonskvelden 2017 ble en verdig avslutning på arbeidet.

Indøks veldedige initiativ er også navnet på en liten gruppe studenter som koordinerer dette arbeidet på studiet vårt. Vi ønsker å spre engasjement rundt bekjempelse av fattigdom og urettferdighet samt å skape fellesarrangementer med de andre linjeforeningene hvor dette settes fokus på. Vi har i tillegg ansvar for å følge opp arbeidet til mottakerorganisasjonene samt å koordinere prosessen hvor Indøk i felleskap velger hvilken organisasjon som skal få å støtte et gitt skoleår.

Hvem som skal motta støtte for skoleåret 2017/18 vil bli bestemt på Indøks generalforsamling i november og hvor mye de skal få avhenger av hvor mye vi klarer å samle inn. Fra og med 2017/18 har nemlig Foreningen vedtatt å matche alle innsamlede donasjoner opp til 100 000 kr, med 20 000kr som minimumsbeløp, i stedet for å gi en fast sum. Målet med Foreningens veldedige initiativ har vært todelt: både å gi noe tilbake til de som trenger det mest og å engasjere Indøkere til å bry seg mer om veldedighet.

Følg gjerne Indøks veldedige initiativ på facebook og få oppdateringer om våre aktiviteter og organisasjonene vi har støttet.

Info om tidligere mottakerorganisasjoner:

Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation

GHBMF er en stiftelse som på frivillig basis sørger for bygge brønner og bygge/rehabilitere skoler i Malawi. Mange skolebarn i Malawi har fortsatt ikke tak å sitte under, eller pulter å sitte på, noe som går ut over deres utdanning. Manglende tilgang på rent vann gjør at befolkningen både bruker mye tid på å gå frem og tilbake til drikkevannskilder langt unna, og får unødvendige helseproblemer som følge av skittent vann.

SCI – Schistosomiasis Control Initiative

SCI bekjemper neglisjerte tropiske sykdommer (NTDer) ved å dele ut medisiner i utsatte områder i samarbeid med lokale myndigheter. Over 200 millioner mennesker lider av sneglefeber (schistosomiasis), og på tross av at farmasøytselskaper har gått med på å produsere medisiner gratis – enkle piller som bare trengs å tas en gang per år, så er sykdommen såpass neglisjert at det ikke finnes nok midler til å få medisinene distribuert. Derfor har bidrag i kampen mot NTDer stor effekt.

Kontaktinfo

Leder 2017/18: Eirik Mofoss

Mail: eirikmof@stud.ntnu.no

Tlf.: 948 97 764