Indøkrevyen

Indøkrevyen ble arrangert første gang i 2011, i forbindelse med feiringen av Indøk sitt 25 års-jubileum. Det hele var en stor suksess, og siden den gang har det vært arrangert revy tre ganger på Indøk, henholdsvis i 2014, 2015 og 2016. 2017 blir intet unntak! Arbeidet er i gang for fullt, og bak Indøkrevyen 2017 står det en fantastisk gjeng som gleder seg til å ta dere imot som publikum i februar!