Indøkrevyen

Indøkrevyen ble arrangert første gang i 2011, i forbindelse med feiringen av Indøk sitt 25 års-jubileum. Det hele var en stor suksess, og siden 2014 har det vært arrangert revy fem ganger. Som en del av revygjengen får man en unik mulighet til å bli kjent med Indøkere på tvers av klassetrinn samtidig som man setter opp tidenes forestilling!
Revygjengen tas opp på høsten hvert år og revyen settes opp i februar.

Indøkrevyen 2014 – Ut av skapet
Indøkrevyen 2015 – Min er større enn din
Indøkrevyen 2016 – Alt var bedre før
Indøkrevyen 2017 – Sjukt å melde
Indøkrevyen 2018 – Kunstig intelligente
Indøkrevyen 2019 - Retusjert
Indøkrevyen 2020 - Fingrene på fatet
Indøkrevyen 2021 - Børs og Katedral


Cannot get other user media. API shut down by Instagram. Sorry. Display only your media.