Kjelleren

"Kjelleren" henviser til kjelleren på Moholt, der Janus var en av linjeforeningene som leide en kjeller i studentblokkene.

...og ellers: