Indøkhyttene

Bookingkalender

Send mail til booking@indokhyttene.no for å booke hytte eller sengeplass!

Kontakt oss

Booking av hyttene skjer til Ellie her (booking@indokhyttene.no):

Priser per overnattingsdøgn
Prisene under, per overnattingsdøgn, gjelder dersom dere er over 50% indøkere som drar på tur. Dersom dere er under 50% indøkere må dere leie hele hytten og betale eksternpris. Andre priser gjelder for påske og jul.

Enkeltperson
Indøker: 50,- per sengeplass.
Ikke-indøkere: 100,- per sengeplass.

Hel hytte
Bjørnen:
Indøkere: 1100,-
Eksterne: 2700,-

Oksen:
Indøkere: 1100,-
Eksterne: 2700,-