Indøk Business Club

 

Indøk Business Club (IBC) er en case club for indøkere på alle trinn, hvor man får prøve seg på praktiske forretningsproblemer og dyrke sin interesse for teknologi og økonomi. Vårt mål er å skape tilbud som er enkelt å være med på, men har høy kvalitet og er fokusert på læring og utvikling. Klubben ble startet høsten 2016 på initiativ fra Daniel V. Haugland og Sondre Harbo, med en visjon om å skape en kultur for case på indøk.

 

Verdiene våre er:

1) For alle indøkere - tilbudene våre skal i størst mulig grad være for alle.

2) Likestilling - på tvers av trinn, erfaring og kjønn.

3) Lidenskap for case og business - erfaring er ikke viktig, men interesse er bra.

For komme i kontakt med oss kan du sende email til ibcntnu@gmail.com eller henvende deg spesifikt til en av styremedlemmene under.

IBC på Facebook

Hva skjer?

Styret 18/19

Karolina Brodin
Leder
tlf. 901 68 929
Espen Marinius Hansen
Nestleder
tlf. 954 88 854

Anders Rønning
Styremedlem
tlf. 913 51 892
Espen Fystro
Styremedlem
tlf. 908 48 979