Indøk Business Club

Indøk Business Club (IBC) er en åpen interessegruppe, der studenter på indøk får prøve seg på praktiske forretningsproblemer og dyrke sin interesse for business. Vårt mål er å skape tilbud som er enkelt å være med på, men har høy kvalitet og er fokusert på læring og utvikling. Klubben ble startet høsten 2016 på initiativ fra Daniel V. Haugland og Sondre Harbo, med en visjon om å skape en kultur for case på indøk.

Verdiene våre er:

  1. For alle indøkere - tilbudene våre skal i størst mulig grad være åpne for alle.
  2. Likestilling - på tvers av trinn, erfaring og kjønn.
  3. Lidenskap for case og business - erfaring er ikke viktig, men interesse er bra.

For komme i kontakt med oss kan du sende email til ibcntnu@gmail.com eller henvende deg spesifikt til en av styremedlemmene.

IBC på Facebook

Hva skjer?

Leder 16/17

Daniel Vårdal Haugland
Iniatiativtaker, daglig leder
tlf. 934 37 338