Indøk Business Club

 

Indøk Business Club (IBC) er en case club for indøkere på alle trinn, hvor man får prøve seg på praktiske forretningsproblemer og dyrke sin interesse for teknologi og økonomi. Vi løser case annenhver uke, både fiktive bedriftsutfordringer eller for start-ups, og presenterer løsningen påfølgende uke. Etter presentasjonene holdes det nyttige workshops om teknikker for problemløsning, vanlige verktøy innen consulting og finans eller andre spennende temaer. Disse holdes av eksterne bedrifter som er eksperter innen feltet samt av styret i IBC.

 

Verdiene våre er:

1) For alle indøkere - tilbudene våre skal i størst mulig grad være for alle.

2) Likestilling - på tvers av trinn, erfaring og kjønn.

3) Lidenskap for case og business - erfaring er ikke viktig, men interesse er bra.

For komme i kontakt med oss kan du sende email til ibcntnu@gmail.com eller henvende deg spesifikt til en av styremedlemmene under.

IBC på Facebook

Hva skjer?

Styret 20/21


Håkon Andreas Hyttedalen
Leder
tlf: 974 09 177
Anders Rønning
Nestleder
tlf. 913 51 892
Tobias Spinnangr Sindre
Styremedlem
tlf: 954 57 507
Camilla Elise Espelund
Styremedlem/Markedsføring
tlf: 942 97 714