Studentrådet IØT

Studentrådet IØT er studentene ved Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse sitt organ i studentdemokratiet på NTNU. Her sitter to Fakultetstillitsvalgte (FTV), to Instituttstillitsvalgte (ITV) og de tillitsvalgte på hvert klassetrinn (KTV). KTV velges av hvert enkelt trinn på IØTs studieprogrammer, for ett skoleår av gangen. FTV og ITV velges i midten av semesteret ved elektronisk valg, også disse for ett år av gangen.

Studentrådet IØT jobber for å ivareta IØT-studenters interesser ovenfor institutt, fakultet og NTNU forøvrig. Ønsker du en prat med oss om noe som opptar deg, om studentdemokratiet forøvrig, eller om du har noen spørsmål som gjelder studentmiljøet, lesesal, eller andre ting som angår din studiehverdag, er det bare å sende en mail til itv@iot.ntnu.no, eller huke tak i oss når du ser oss i gangene. Ingen saker er for store eller for små, og alle studenter kan kontakte KTV-ene, ITV-ene eller FTV-ene om de har saker de ønsker å ta opp.

Vi er her for å forbedre din studiehverdag!

Ønsker du å delta, kan alle studenter stille til valg som både KTV, ITV og FTV.

Studentrådet på facebook

Kontakt oss

Spørsmål? Innspill? Ris eller ros?

Ta kontakt med oss på mail (itv@iot.ntnu.no) eller gjennom siden vår på Facebook.

 

Michel Norum
ITV, 5. klasse
Camilla Berg Gjennestad
FTV, 5. klasse
Jørgen Valseth
ITV, 4. klasse
Kristine Wahl
ITV, 4. klasse