Studentrådet IØT

Studentrådet IØT er studentene ved Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse sitt organ i studentdemokratiet på NTNU. Her sitter to Fakultetstillitsvalgte (FTV), to Instituttstillitsvalgte (ITV) og de tillitsvalgte på hvert klassetrinn (KTV). KTV velges av hvert enkelt trinn på IØTs studieprogrammer, for ett skoleår av gangen. FTV og ITV velges også for ett år av gangen, på Allmøter som avholdes hver vår og høst. Studentrådet IØT jobber for å ivareta IØT-studenters interesser ovenfor institutt, fakultet og NTNU forøvrig.

Ingen saker er for store eller for små, og alle studenter kan kontakte KTV for sitt trinn om de har saker de ønsker å ta opp. Ønsker dere en prat med oss om noe som opptar dere, eller om studentdemokratiet forøvrig, er vi å finne i 2. etasje på Gamle Fysikk hver torsdag fra 12 - 14.

Ønsker du å delta, kan alle studenter stille til valg som både KTV, ITV og FTV.

Studentrådet på facebook

Kontakt oss

Spørsmål? Innspill? Ris eller ros?

Ta kontakt med oss på mail, på Facebook eller kom innom oss!

Åpent kontor

Gamle Fysikk, 2. etasje
hver torsdag klokken 12 - 14