Hovedstyret

Om Hovedstyret

Hovedstyret er styret i Foreningen for studentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

Hovedstyret består av leder og nestleder, en fakultetstillitsvalgt ved IØT, samt leder for hver av linjeforeningene Janus, Janus IF, Bindeleddet, ESTIEM, Hyttestyret og Indøk Kultur.

Hovedstyrets fremste oppgave er å sørge for god kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike studentinitiativene, og forvalte og disponere Indøks midler på en forsvarlig måte. Hovedstyret er ansvarlig for å forberede og avholde generalforsamling for studentene ved Indøk. Generalforsamlingen er Foreningens øverste organ og er studentenes mulighet til å direkte påvirke budsjetter og avgjørelser som blir fattet på linjen.

Kontakt oss

Mere informasjon angående Foreningen, samt søknadsskjemaer og lignende finnes på innsiden -> HS-info

Hvis du har spørsmål eller idéer til hva som kan gjøres annerledes eller bedre på Indøk er du hjertelig velkommen til å ta kontakt på mail, på Facebook eller i gangene på Kjel.

Hovedstyret 20/21


Andreas Johannesen
Leder
Lars Lien Ankile
Leder
Hans Magnus Utne
Leder Indøk Kultur
Robin Aakvik
Leder Janus
Christian Bakke Vennerød
Leder Janus IF
Erlend Heir
Leder Bindeleddet
Gustav Fosse Hansen
Leder Estiem
Phillip Kolkmeier
Leder Hyttestyret
Vilde Hem
Instituttillitsvalgt IØT

Trykk på logoen øverst på siden.