ESTIEM

Om oss

ESTIEM NTNU er indøks tilfluktssted for de reiselystne. Vi er del av et enormt nettverk som omfatter nesten 60 000 indøkstudenter fra hele Europa!

Årlig avholdes det over hundre arrangementer rundt om i Europa som du, som indøker, har mulighet til å delta på. Her i Trondheim arrangerer vi hvert år blant annet casekonkurranser, samt minst ett større arrangement for indøkere over hele Europa.

Er du interessert i å delta på noe av det som skjer? Se våre sosiale medier eller estiem.no!

ESTIEM på facebook

Styret 20/21


Gustav Fosse Hansen
Leder
Jacob F. Hambro
Nestleder/Økonomi
Sigurd Elias Halse
Local Responsible
Jacob Ancher Lindberg
Prosjektleder
Olav Utle Kolltveit
Caseleder
Tine Aas-Jakobsen
Casekoordinator
Karl Aslak Vengbo
Casekoordinator
Mari Horpestad
Prosjektmedarbeider
Patrick Levin
Prosjektmedarbeider