Alumni

Indøk Alumni skal være en forening for personer uteksaminert fra sivilingeniørlinjen Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved NTNU i Trondheim.

Foreningens formål er:

Å skape et forum som gjør at det opprettholdes et sosialt og faglig nettverk for tidligere studenter ved IØT-studiet
Å være et bindeledd mellom alumniene, fagmiljøet og nåværende studenter
Bidra til økt kjennskap og anseelse av studiet og den kompetansen som studiet gir.


Mer informasjon finnes på